Teemme kaikki pientalojen maarakennustyöt Pirkanmaan alueella. Suunnittelemme ja toteutamme salaojatyöt, pihojen sorastukset ja multaukset asiaankuuluvalla kalustolla ja taidolla. Tampere, Ylöjärvi, Nokia.

Salaojatyöt

Salaojat ovat tärkeitä erityisesti kostealla alueella tai alueilla, joilla on korkea pohjavesi. Ne auttavat ylläpitämään rakennusten perustusten vakautta ja suojaavat niitä kosteudelta. Salaojatyöt kannattaa suunnitella ja toteuttaa ammattilaisten avustuksella, jotta varmistetaan tehokas ja kestävä järjestelmä. Salaojat ovat putkistoja tai muita viemärijärjestelmiä, joiden tarkoituksena on ohjata pois ylimääräistä vettä maaperästä. Teemme salaojatöiden kaivuut ja peittelyt. Halutessanne toimitamme myös tarvittavat materiaalit ja suoritamme asennukset.

Multien tasaus

Multien tasauksen tarkoituksena on poistaa epätasaisuudet, luoda viettävä maasto veden valumista varten, rakentaa ja valmistella maaperää istutuksille. Työn laajuus ja menetelmät riippuvat hankkeen vaatimuksista ja alueen ominaisuuksista. Mullan levitys on tärkeä vaihe puutarhatöissä ja istutusprojekteissa. Hyvin valittu ja oikein levitetty multa edistää kasvien kasvua tarjoamalla ravinteita, parantamalla maan rakennetta ja säilyttämällä kosteutta. Tasaamme uusien ja vanhojen nurmialueiden pohjat ja levitämme mullat nurmen istutusta varten.

Piha-alueiden sorastus

Piha-alueiden sorastus tarkoittaa soran levittämistä ja tasoittamista piha-alueille. Tämä toimenpide voi olla osa pihasuunnittelua tai tarpeellinen esimerkiksi rakennusprojektin, piharemontin tai uusien pinta-alueiden luomisen yhteydessä. Sorastus tuo useita etuja, kuten paremman vedenpoiston, vähemmän mutaa ja pölyä sekä mahdollisesti helpommin ylläpidettävän pihan. Pohjustamme ja sorastamme pihojen ajotiet ja muut haluamanne piha-alueet.

Maa-ainekset

Toimitamme kaikki piha-alueiden kunnostamiseen tarvittavat maa-ainekset sepelistä kivituhkaan, mullasta kuorikatteisiin. Käytettävä maa-aines riippuu hankkeen vaatimuksista. Esimerkiksi rakennusprojekteissa valitaan materiaalit sen mukaan, kuinka hyvin ne tiivistyvät, kuluvat ja kestävät. Puutarhanhoidossa valinta voi perustua maan ravinteikkuuteen ja vedenpidätyskykyyn. On tärkeää ottaa huomioon paikalliset säännökset ja ympäristövaatimukset, kun valitaan ja käytetään maa-aineksia.